Меню


Наша адреса

м. Долина Ів.-Франківської обл.,
пр. Незалежності, 19А,
тел. (03477) 2-81-36,
e-mail: library_dol@yahoo.com


Чекаємо вас

понеділок – п’ятниця
з 10.00 до 18.00 год.
вихідний – субота
неділя – з 10.00 до 17.00
останній четвер місяця –
санітарний день


Офіційна інформація


Інтернет-ресурси Долинщини

Долинська міська рада - офіційний сайт Центр надання адміністративних послуг Долинської міської ради
Відділ інвестицій і туризму Долинської міської ради Краєзнавчий музей «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів
Василіянський монастир на Ясній Горі в Гошеві Карпатський трамвай. Найкращий відпочинок в Карпатах


ВідвідуванняАктуально

     
Видатні особистості Долинщини Знаменні дати 2023 року
Нові краєзнавчі видання
Наші видання:
 

Архів публікацій


Головна » Клуби за інтересами » Літературна студія “Слово”

Літературна студія “Слово”

 

Статут

Повне найменування: літературна студія «Слово» Долинської ЦПБ

  Місце знаходження: м.Долина, пр. Незалежності, 19/А
  Контактний телефон: (03477)2 81 36
  Літературна студія – це коло прихильників художнього слова; коло творчих новаторів; коло ентузіастів, покликаних творити нові світи, а отже – нову реальність.
  Діяльність студії ґрунтується на добровільній основі та принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх її учасників, персональній відповідальності учасників студії за доручену справу.
  Студія у своїй діяльності керується Законом України «Про об’єднання громадян», а також Статутом.
  Студія збирається на засідання 1 раз на місяць, за потреби – частіше.
  Організація є непідприємницьким неприбутковим творчим товариством. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її учасників, прозорості, відкритості та публічності.
  Основною метою діяльності літературної студії є творча самореалізація її учасників, підтримка творчої молоді, популяризація читання, сприяння розвитку різножанрової літератури.
  Основними завданнями та напрямками діяльності є об’єднання зусиль та творчих інтересів прихильників художнього слова з метою досягнення спільних цілей відповідно до мети діяльності студії; регулярне знайомство з літературою різних жанрів, що з’являються на книжковому ринку; розширення світогляду, створення осередку спілкування, проведення змістовного дозвілля; сприяння видавництву та поширенню творів місцевих авторів, популяризація творів та їх авторів.
  Серед форм роботи літературної студії є зібрання її учасників та постійні прямі контакти між ними; спільне обговорення питань діяльності літстудії; безпосередня робота учасників над підготовкою та випуском регіонального літературного альманаху/антології, що вміщуватиме доробки місцевих мистців. Також учасники працюють над створенням соціальної реклами, спрямованої на виконання статутних завдань літстудії. Мають можливість розміщувати свої творчі роботи на блозі «Слово молодих» та інтернет-ресурсах. Для висвітлення роботи, досягнень студійців видається літературна сторінка «Срібне коло», альманах.
  Літературна студія – це територія спілкування та зростання творчих особистостей. Вона ставить за мету: створити умови для розкриття потенціалу здібних студійців, які мають нахил до творчої роботи та вивчення дисциплін гуманітарного профілю, логічно доповнити, розширюючи і поглиблюючи знання з літературознавчих та мовознавчих дисциплін.

Основні завдання діяльності літературно-розвивальної студії полягають у формуванні в студійців таких компетентностей:

  – пізнавальної, що забезпечує оволодіння основами літературознавчих та мовознавчих дисциплін;
  – практичної, що сприяє оволодінню навичками написання літературних творів різних жанрів і форм;
  – творчої, що забезпечує розвиток мистецької особистості, її мислення у процесі вирішення творчих та винахідницьких завдань, формування літературно-творчих здібностей, літературно-естетичного смаку, розуміння та сприйняття високохудожніх творів літератури, потреби особистості у творчій самореалізації;
  – соціальної, що передбачає виховання любові до рідної мови та літератури, розвиток громадсько-патріотичних почуттів, а також формування толерантності, позитивного ставлення до світогляду інших.

  Цьому сприяють різноманітні форми роботи, заняття-огляди кращих зразків української та світової літератури, рольові ігри, зустрічі з цікавими людьми, організація свят і творчих виступів студійців тощо. Творчий виступ – це можливість виявити індивідуальність студійця, новий ступінь розвитку його творчої особистості.
  Членом студії може стати будь-хто будь-якого віку, якщо виявляє своє бажання до активної творчої праці.

Обов’язки члена студії:

  виконувати правила членства студії;
  виконувати певні функції і завдання;
  брати участь у літературних засіданнях;
  дотримуватись вимог даного Статуту.

Права члена студії:

жити і працювати в колективі, поважати його інтереси;
користуватися моральною підтримкою студії;
розробка і підготовка матеріалів для проведення засідань.

Прийняття та припинення членства в студії може відбуватися за власним бажанням.

Склад студії:

  – керівник, що організовує творче бачення розвитку студії;
  – бібліотекар-координатор, що організовує загальну роботу студії;
  – студійці-початківці.

  Головні питання діяльності студії вирішуються на загальних зборах.

Обов’язки керівника, кординатора:

  – організація діяльності студії;
  – міжособистісна і колективна співпраця з учасниками;
  – збір та редагування матеріалу на альманахи і тематичні сторінки та добірки;
  – діяти від імені студії зі спеціальним дорученням;
  – давати, за потреби, членам студії письмові творчі характеристики, довідки, резюме, для вступів у творчі спілки, творчі об’єднання.

  Дія повноважень керівника студії – до часу складання обов’язків.

 

Поділіться своєю думкою

(обов`язково)

(обов`язково)